Защита на лични данни

Gsmaksesoarche.com държи на пълната защита на Вашите лични данни. Предоставените от Вас данни ще се използват единствено и само за оформяне на доставката по Вашата поръчка.

Магазин gsmaksesoarche.com се задължава да използва личните данни на клиента единствено и само за целите предвидени в общите условия на сайта. Ако клиента е обявил невалидни данни това задължение става невалидно.

Магазин gsmaksesoarche.com се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изричното разрешение от него за това или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.